KOPENHAAGENI EESTI KOOL
EMAKEELEKOOL

Kopenhaageni emakeelekoolis (Modersmålsskolen, Enghave plads 21) toimuvad laupäeva hommikuti eesti keele tunnid 0.- 9. klassi õpilastele. Õpe koolis tasuta. Laupäevakoolis käib õpe tavakooliga paralleelselt. Kooli saab registreerida ka kooliaasta jooksul. Registreerimiseks saab infot õpetaja Liisi Kedikult.